Krēsliņu un galdiņu augstums

1.pielikums
Ministru kabineta
2002.gada 27.decembra noteikumiem Nr.610

Iestādes mēbeļu augstuma atbilstība izglītojamā augumam

Mēbeles izmērs

Izglītojamā augums (cm)

Galda augstums (cm)

Krēsla augstums (cm)

1.

līdz 115

46-50

26-30

2.

116-130

51-56

31-34

3.

131-145

57-62

35-38

4.

146-160

63-68

39-42

5.

161-174

69-74

43-44

6.

virs 174

virs 74

virs 44

 

Piezīme.

Izglītojamajiem ar īpašām vajadzībām galda un krēsla augstums var atšķirties no tabulā noteiktā, ņemot vērā viņu individuālās vajadzības.